SUMERA MOTOR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Przemysłowa 50

34-120 ANDRYCHÓW

tel. +48 33 870 40 60

fax +48 33 870 40 61

ZAPYTANIE OFERTOWE - SUMERA MOTOR producent agregatów prądotwórczych. Agregaty prądotwórcze.

 • Home
 • ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2017r. Andrychów

Informacje o wyniku postępowania udzielenie zamówienia

publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego.

         Dotyczy zamówienia na zakup silnika do agregatu prądotwórczego o mocy 64 kW. Więcej informacji w załączniku.

Załącznik

 

 


26.10.2017r. Andrychów

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

na dostawę silnika do agregatu prądotwórczego biogazowego o mocy 64 kW

I. ZAMAWIAJĄCY
Sumera Motor Spółka Jawna
Adres: ul. Krakowska 5, 34-120 Andrychów
NIP: 5512478405, REGON: 120380521
tel. +48 (33) 870 40 60

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest silnik do agregatu prądotwórczego biogazowego o mocy 64 kW (Kod CPV: 34311110-4 Silniki spalinowe o zapłonie iskrowym), spełniający następujące kryteria:

 •  bazowym silnikiem z którego powstał silnik biogazowy ma byś silnik wysokoprężny.
 •  wymagana moc silnika – min. 64 kW/1500 obr/min
 •  pojemność silnika – min. 6000 cm3
 •  stopień sprężania – min. 10,3:1
 • silnik ma umożliwiać pracę agregatu biogazowego równolegle z siecią
 • wyposażenie: chłodnica wody zamontowana na silniku, filtr powietrza zamontowany na silniku,
 • alternator 12 V, rozrusznik 12 V, chłodnica oleju (woda/olej), ECU ma umożliwić sterowanie obrotami
 • silnika, które pozwolą na synchronizację z siecią.
 • kompletna linia gazowa tj. reduktor ciśnienia, mikser.
 • obudowa koła zamachowego i koło zamachowe umożliwiające połączenie prądnicy jedno łożyskowej o standardzie SAE 3/11,5”.

Załącznik do pobrania

LETTER OF INQUIRY nr 1/2017

for delivery of an engine for the biogas generator of 64 kW

ORDERING PARTY

Sumera Motor Spółka Jawna
Adres: ul. Krakowska 5, 34-120 Andrychów
NIP: 5512478405, REGON: 120380521
tel. +48 (33) 870 40 60

CONTRACTING PROCEDURE
Order will be granted under the tender procedure in accordance with the principle of competitiveness.

DESCRIPTION OF THE SUBJECT OD INQUIRY

The subject of the inquiry is an engine of 64 kW for biogas generator (Code CPV: 34311110-4 Spark ignition internal combustion engines), fulfilling the following criteria:

 • the biogas engine shall be based on diesel engine
 • required engine power – min. 64 kW / 1500 rpm
 • engine capacity – min. 6000 cc
 • compression ratio – min. 10.3: 1
 • the engine is designed to enable the biogas generator to run in parallel with the network
 • equipment: water cooler mounted on the engine, engine air filter mounted on the engine, 12V alternator, 12V starter motor, electrical system required for ECU connection, sensors and electronic engine speed governor, oil cooler (water/oil), ECU allowing engine speed control, which allows synchronization with the network.
 • complete gas line, i.e. pressure reducer, mixer.
 • flywheel housing and flywheel enable connection of the single-bearing generator in SAE 3/11.5” standard.

Download