SUMERA MOTOR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Przemysłowa 50

34-120 ANDRYCHÓW

tel. +48 33 870 40 60

fax +48 33 870 40 61

Awesome Image

Fundusz Europejski

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma SUMERA MOTOR Spółka Jawna realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.
Cele projektu
Celem niniejszego projektu jest opracowanie, zbudowanie i przetestowanie prototypu agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego napędzanego biogazem o mocy elektrycznej 64 kVA. Agregat będzie przystosowany do pracy równoległej z siecią o mocy 64 kVA. Wszelkie prace nad nowymi konstrukcjami będą miały na celu zbudowanie gotowego prototypu agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego napędzanego biogazem, który następnie posłuży do przeprowadzenia testów i badań. Testy i badania prototypów umożliwią ich udoskonalenie i doprowadzenie do stanu, w którym urządzenia te będą spełniały wszystkie wymagania stawiane agregatom prądotwórczym wprowadzanym na rynek Unii Europejskiej.

Dodatkowo przeprowadzenie projektu i wdrożenie jego efektów wpłynie na:
– zapewnienie wydajnego i optymalnego procesu technologicznego produkcji nowego typu agregatów,
– optymalizację zużycia surowców, zużycia urządzeń i czasu pracy urządzeń produkcyjnych na podstawie opracowanej w wyniku przeprowadzonych prac B+R technologii,
– umożliwienie wprowadzania innowacji produktowych i technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku agregatów,
– zapewnienie warunków rozwoju firmy i jej pozycji konkurencyjnej na najbliższe kilka lat.
Planowane efekty
Sumera Motor sp.j. planuje wdrożyć do swej oferty produktowej innowację produktową w postaci agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego napędzanego biogazem. Projekt będzie zatem polegał na opracowaniu, zbudowaniu i przetestowaniu prototypu agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego napędzanego biogazem o mocy elektrycznej 64 kVA. Planowane do wdrożenia agregaty prądotwórcze będą bazować na bardzo nowoczesnych silnikach co przełoży się na atrakcyjność rynkową oraz wysoką konkurencyjność produkowanych urządzeń. Zastosowanie nowoczesnych silników oraz autorskich, innowacyjnych ram i obudów dźwiękochłonnych, umożliwi znaczące podniesienie walorów oferowanych agregatów prądotwórczych przy zachowaniu atrakcyjnej – w stosunku do konkurencji – ceny.

Wszelkie prace nad nowymi konstrukcjami będą miały na celu zbudowanie gotowego prototypu agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego napędzanego biogazem, który następnie posłuży do przeprowadzenia testów i badań. Testy i badania prototypów umożliwią ich udoskonalenie i doprowadzenie do stanu, w którym urządzenia te będą spełniały wszystkie wymagania stawiane agregatom prądotwórczym wprowadzanym na rynek Unii Europejskiej. Następnie nowe generatory będą mogły zostać wdrożone do seryjnej produkcji.

Wartość projektu: 498 298,27 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 278 909,16 PLN

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Projekt: Usługa badawczo-rozwojowa związana z rozwojem nowego/ ulepszonego produktu planowanego do wdrążenia przez Sumera Motor sp.j, tj, 8 grupagregatów prądotwórczych o mocach 30-200kVA

Beneficjent: Sumera Motor Sp.j

Wartość projektu 54 120 zł
Wartość dofinansowania 39 600zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposlkiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.malopolska.pl